โพสต์

[โปรแกรมการแข่งขันและถ่ายทอดสด 31/10/63]
วันนี้ไม่ได้มาหาลิ้งค์เพิ่มให้นะครับ
[เซ็นทรัลลีก]
12:00 เคียวจิน x ยาคูลท์
12:00 DeNA x ฮันชิน
12:00 จูนิจิ x ฮิโรชิมะ
[แปซิฟิคลีก]
12:00 นิปปอนแฮม x โอริกซ์
12:00 เซย์บุ x ซอฟท์แบ็งค์
12:00 ล็อตเต้ x ระคุเต็น

[โปรแกรมถ่ายทอดสด]
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเพิ่มอีกนะครับขอเช็คสักครู่ บางเว็บต้องรอให้ถึงช่วงแข่งถึงจะมีลิ้งค์ต้องรอเช็คอีกทีครับ
*บางเว็บอาจมีช่องให้ส่งข้อความแช็ท ขอความร่วมมือว่าอย่าไปพิมพ์อะไรเลยนะครับ เดี๋ยวเค้ารำคาญจะแบน IP ไทยแล้วจะไม่ได้ดูกันอีก เคยมีกรณีเกาหลีปะทะญี่ปุ่นในช่อง
แช็ทมาแล้ว

[เซ็นทรัลลีก]
12:00 เคียวจิน x ยาคูลท์
http://uribrotv.com/a1요미우리 vs 야쿠르트
http://www.cd24tv.com 야쿠르트 vs 요미우리
http://live.qq.com/10064071

12:00 DeNA x ฮันชิน
https://live.fc2.com/39408563/ login ก่อน
http://uribrotv.com/a1요코하마 vs 한신
http://www.cd24tv.com 한신 vs 요코하마
https://live.fc2.com/39836814/

12:00 จูนิจิ x ฮิโรชิมะ
http://uribrotv.com/a1주니치 vs 히로시마
http://www.cd24tv.com 히로시마 vs 주니치
http://live.qq.com/10049486

[แปซิฟิคลีก]
12:00 นิปปอนแฮม x โอริกซ์
http://uribrotv.…
[โปรแกรมการแข่งขันและถ่ายทอดสด 30/10/63]
[เซ็นทรัลลีก]
16:00 เคียวจิน x ยาคูลท์
16:00 DeNA x ฮันชิน
16:00 จูนิจิ x ฮิโรชิมะ
[แปซิฟิคลีก]
16:00 นิปปอนแฮม x โอริกซ์
16:00 เซย์บุ x ซอฟท์แบ็งค์
16:00 ล็อตเต้ x ระคุเต็น

[โปรแกรมถ่ายทอดสด]
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเพิ่มอีกนะครับขอเช็คสักครู่ บางเว็บต้องรอให้ถึงช่วงแข่งถึงจะมีลิ้งค์ต้องรอเช็คอีกทีครับ
*บางเว็บอาจมีช่องให้ส่งข้อความแช็ท ขอความร่วมมือว่าอย่าไปพิมพ์อะไรเลยนะครับ เดี๋ยวเค้ารำคาญจะแบน IP ไทยแล้วจะไม่ได้ดูกันอีก เคยมีกรณีเกาหลีปะทะญี่ปุ่นในช่อง
แช็ทมาแล้ว

[เซ็นทรัลลีก]
16:00 เคียวจิน x ยาคูลท์
http://uribrotv.com/a1요미우리 vs 야쿠르트
http://www.cd24tv.com 야쿠르트 vs 요미우리
http://live.qq.com/10064071

16:00 DeNA x ฮันชิน
https://www.youtube.com/watch?v=UL1Z4HxI9eA
https://www.youtube.com/watch?v=aUc9X_QeL5M
https://www.youtube.com/watch?v=-5_A6S7PMTI
https://www.youtube.com/watch?v=Co4U8v1yV4o
https://www.youtube.com/watch?v=b_O922bgTnA
https://www.youtube.com/watch?v=qUVyF4fxkVs
https://live.fc2.com/39408563/ login ก่อน
http://uribrotv.com/a1요코하마 vs 한신
http://www…
[โปรแกรมการแข่งขันและถ่ายทอดสด 29/10/63]
[เซ็นทรัลลีก]
16:00 DeNA x เคียวจิน
16:00 ฮันชิน x จูนิจิ
16:00 ฮิโรชิมะ x ยาคูลท์
[แปซิฟิคลีก]
16:00 เซย์บุ x ระคุเต็น
16:00 โอริกซ์ x นิปปอนแฮม
16:00 ซอฟท์แบ็งค์ x ล็อตเต้

[โปรแกรมถ่ายทอดสด]
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเพิ่มอีกนะครับขอเช็คสักครู่ บางเว็บต้องรอให้ถึงช่วงแข่งถึงจะมีลิ้งค์ต้องรอเช็คอีกทีครับ
*บางเว็บอาจมีช่องให้ส่งข้อความแช็ท ขอความร่วมมือว่าอย่าไปพิมพ์อะไรเลยนะครับ เดี๋ยวเค้ารำคาญจะแบน IP ไทยแล้วจะไม่ได้ดูกันอีก เคยมีกรณีเกาหลีปะทะญี่ปุ่นในช่อง
แช็ทมาแล้ว

[เซ็นทรัลลีก]
16:00 DeNA x เคียวจิน
https://live.fc2.com/39836814/
https://www.youtube.com/watch?v=YbEZg0AFsyU
https://www.youtube.com/watch?v=7aLSvjdlWOE
https://www.youtube.com/watch?v=Vew1NpmFI6M
https://www.youtube.com/watch?v=WzcVtTxb9pg
http://uribrotv.com/a1 요코하마 vs 요미우리
http://www.cd24tv.com 요코하마 vs 요미우리
http://live.qq.com/10064071
http://live.qq.com/10143007

16:00 ฮันชิน x จูนิจิ
https://www.youtube.com/watch?v=TjRbQ1g7tnM
https://live.fc2.com/39408563/ login ก่อน
http://uribrotv.com/a1 한신 vs …
[โปรแกรมการแข่งขันและถ่ายทอดสด 27/10/63]
[เซ็นทรัลลีก]
16:00 DeNA x เคียวจิน
16:00 ฮันชิน x จูนิจิ
16:00 ฮิโรชิมะ x ยาคูลท์
[แปซิฟิคลีก]
16:00 เซย์บุ x ระคุเต็น
16:00 โอริกซ์ x นิปปอนแฮม
16:00 ซอฟท์แบ็งค์ x ล็อตเต้

[โปรแกรมถ่ายทอดสด]
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเพิ่มอีกนะครับขอเช็คสักครู่ บางเว็บต้องรอให้ถึงช่วงแข่งถึงจะมีลิ้งค์ต้องรอเช็คอีกทีครับ
*บางเว็บอาจมีช่องให้ส่งข้อความแช็ท ขอความร่วมมือว่าอย่าไปพิมพ์อะไรเลยนะครับ เดี๋ยวเค้ารำคาญจะแบน IP ไทยแล้วจะไม่ได้ดูกันอีก เคยมีกรณีเกาหลีปะทะญี่ปุ่นในช่อง
แช็ทมาแล้ว

[เซ็นทรัลลีก]
16:00 DeNA x เคียวจิน
https://www.youtube.com/watch?v=Y2GUESxvi6g
http://uribrotv.com/a1 요코하마 vs 요미우리
http://www.cd24tv.com 요코하마 vs 요미우리
http://live.qq.com/10064071

16:00 ฮันชิน x จูนิจิ
https://www.youtube.com/watch?v=fy9-BMrUgv8
https://www.youtube.com/watch?v=3di8yFAH-D0
https://live.fc2.com/39408563/ login ก่อน
http://uribrotv.com/a1 한신 vs 주니치
http://www.cd24tv.com 한신 vs 주니치

16:00 ฮิโรชิมะ x ยาคูลท์
https://live.fc2.com/69121606/
http://uribrotv.com/a1 히로시마 vs 야쿠르트
http://www.cd24tv.co…
[โปรแกรมการแข่งขันและถ่ายทอดสด 26/10/63]
วันนี้ก็ไม่ว่างมาหาลิ้งค์ยูทูบตอนกลางวันให้นะครับ
[เซ็นทรัลลีก]
12:00 เคียวจิน x ฮันชิน
12:00 DeNA x ฮิโรชิมะ
16:30 ยาคูลท์ x จูนิจิ
[แปซิฟิคลีก]
11:00 ระคุเต็น x นิปปอนแฮม
11:00 โอริกซ์ x ล็อตเต้
11:00 ซอฟท์แบ็งค์ x เซย์บุ

[โปรแกรมถ่ายทอดสด]
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเพิ่มอีกนะครับขอเช็คสักครู่ บางเว็บต้องรอให้ถึงช่วงแข่งถึงจะมีลิ้งค์ต้องรอเช็คอีกทีครับ
*บางเว็บอาจมีช่องให้ส่งข้อความแช็ท ขอความร่วมมือว่าอย่าไปพิมพ์อะไรเลยนะครับ เดี๋ยวเค้ารำคาญจะแบน IP ไทยแล้วจะไม่ได้ดูกันอีก เคยมีกรณีเกาหลีปะทะญี่ปุ่นในช่อง
แช็ทมาแล้ว

[เซ็นทรัลลีก]
12:00 เคียวจิน x ฮันชิน
https://live.fc2.com/39408563/ login ก่อน
http://uribrotv.com/a1 요미우리 vs 한신
http://www.cd24tv.com 한신 vs 요미우리
http://live.qq.com/10064071
http://live.qq.com/10143007

12:00 DeNA x ฮิโรชิมะ
http://uribrotv.com/a1 요코하마 vs 히로시마
http://www.cd24tv.com 히로시마 vs 요코하마
http://live.qq.com/10049486

16:30 ยาคูลท์ x จูนิจิ
https://live.fc2.com/39836814/
https://www.youtube.com/watch?v=XF7uP7595MM
https://www.youtube.com/watch?v=OmS0B…
[โปรแกรมการแข่งขันและถ่ายทอดสด 25/10/63]
[เซ็นทรัลลีก]
12:00 เคียวจิน x ฮันชิน
12:00 DeNA x ฮิโรชิมะ
16:30 ยาคูลท์ x จูนิจิ
[แปซิฟิคลีก]
12:00 ระคุเต็น x นิปปอนแฮม
12:00 โอริกซ์ x ล็อตเต้
12:00 ซอฟท์แบ็งค์ x เซย์บุ

[โปรแกรมถ่ายทอดสด]
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเพิ่มอีกนะครับขอเช็คสักครู่ บางเว็บต้องรอให้ถึงช่วงแข่งถึงจะมีลิ้งค์ต้องรอเช็คอีกทีครับ
*บางเว็บอาจมีช่องให้ส่งข้อความแช็ท ขอความร่วมมือว่าอย่าไปพิมพ์อะไรเลยนะครับ เดี๋ยวเค้ารำคาญจะแบน IP ไทยแล้วจะไม่ได้ดูกันอีก เคยมีกรณีเกาหลีปะทะญี่ปุ่นในช่อง
แช็ทมาแล้ว

[เซ็นทรัลลีก]
12:00 เคียวจิน x ฮันชิน
https://live.fc2.com/39408563/ login ก่อน
http://uribrotv.com/a1 요미우리 vs 한신
http://www.cd24tv.com 한신 vs 요미우리
http://live.qq.com/10064071
http://live.qq.com/10143007

12:00 DeNA x ฮิโรชิมะ
http://uribrotv.com/a1 요코하마 vs 히로시마
http://www.cd24tv.com 히로시마 vs 요코하마
http://live.qq.com/10049486

16:30 ยาคูลท์ x จูนิจิ
https://www.youtube.com/watch?v=bS3D58XKVHc
https://www.youtube.com/watch?v=FrtZ9i9rjyE
https://www.youtube.com/watch?v=uRpNUUiVBKY
https://www.youtube.com/watch?…
[โปรแกรมการแข่งขันและถ่ายทอดสด 23/10/63]
[เซ็นทรัลลีก]
16:00 เคียวจิน x ฮันชิน
16:00 ยาคูลท์ x จูนิจิ
16:00 DeNA x ฮิโรชิมะ
[แปซิฟิคลีก]
16:00 ระคุเต็น x นิปปอนแฮม
16:00 โอริกซ์ x ล็อตเต้
16:00 ซอฟท์แบ็งค์ x เซย์บุ
[โปรแกรมถ่ายทอดสด]
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเพิ่มอีกนะครับขอเช็คสักครู่ บางเว็บต้องรอให้ถึงช่วงแข่งถึงจะมีลิ้งค์ต้องรอเช็คอีกทีครับ
*บางเว็บอาจมีช่องให้ส่งข้อความแช็ท ขอความร่วมมือว่าอย่าไปพิมพ์อะไรเลยนะครับ เดี๋ยวเค้ารำคาญจะแบน IP ไทยแล้วจะไม่ได้ดูกันอีก เคยมีกรณีเกาหลีปะทะญี่ปุ่นในช่อง
แช็ทมาแล้ว

[เซ็นทรัลลีก]
16:00 เคียวจิน x ฮันชิน
https://live.fc2.com/39408563/ login ก่อน
http://uribrotv.com/a1 요미우리 vs 한신
http://www.cd24tv.com 한신 vs 요미우리
http://live.qq.com/10064071
http://live.qq.com/10143007

16:00 ยาคูลท์ x จูนิจิ
https://www.youtube.com/watch?v=KcbS3t08JfA
http://uribrotv.com/a1 야쿠르트 vs 주니치
http://www.cd24tv.com 주니치 vs 야쿠르트

16:00 DeNA x ฮิโรชิมะ
https://www.youtube.com/watch?v=KcbS3t08JfA
https://www.youtube.com/watch?v=zyp80jHAI_w
https://www.youtube.com/watch?v=5YEKccRsIyw
https://www.youtub…